Бос орындар

2023 ж. 28 тамыз

ПЕДАГОГ ЛАУАЗЫМЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

 

«Теміртау жоғары политехникалық колледжі» KМҚК заңды мекен-жайы: Теміртау қ., даңғ.  Республика, 26-үй, анықтамалар үшін 8(7213)953426,

e-mail: tem-polit@krg-edu.kz, otdel.kadrov_tjpk@mail.ru

 

 

БОС ЛАУАЗЫМНЫҢ АТАУЫ:

 

1. «Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану» мамандығы бойынша оқытушы (орыс оқыту тілі) 1 бірлік;

2. «Токарлық іс» және «Машина жасау технологиясы» мамандығы бойынша оқытушы (оқыту тілі қаз, орыс) 1 бірлік;

3. «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша оқытушы (оқыту тілі) 1бірлік;

4. Информатика пәнінің оқытушысы (қазды оқыту тілі) 1 бірлік;

5. «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша оқытушы 3 бірлік;

6. Химия пәнінің оқытушысы 1 бірлік;

7.  Энергетикалық пәндер бейіні бойынша өндірістік оқыту шебері (Автоматтандыру және басқару) (орыс оқыту тілі) 1бірлік;

8. Техникалық пәндер бейіні бойынша өндірістік оқыту шебері (БПБ бар станоктарда металл өңдеу) (оқыту тілі қаз, орыс) 1 бірлік;

9. Құрылыс пәндері бейіні бойынша өндірістік оқыту шебері (оқыту тілі қаз, орыс) 1 бірлік;

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІ:

 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытылатын пәнді ескере отырып, білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асырады;

Жеке тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі;

Оқытудың неғұрлым тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын, жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланады;

Білім алушылардың сапалы білім, іскерлік және дағдылар алуын қамтамасыз етеді;

Оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады;

Білім беру процесі кезеңінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді;

Жабдықты пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын орындайды;

Жабдықты пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын орындайды;

Білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен құжаттардың міндетті тізбесін жүргізеді.

Білім алушылардың өмірлік дағдыларын, құзыреттілігін, дербестігін, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

Өзінің педагогикалық шеберлігін, зияткерлік деңгейін, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін үнемі жетілдіру;

Білім алушыларды ғылыми-әдістемелік деңгейде оқытуды жүргізу, олардың өз бетінше жұмысын ұйымдастыру және бақылау;

Бес жылда кемінде бір рет аттестаттаудан өту;

Оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, білім алушылардың білім сапасына жауап береді;

Оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

Білім алушылардың жеке қабілеттерін, мүдделерін және бейімділігін зерделеу;

Білім алушылардың кәсіби іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, оларды алған білімдерін практикалық тұрғыдан қолдануға дайындау

 

П/О ШЕБЕРІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІ:

Оқу-әдістемелік құжаттама жасау;

Өндірістік оқыту бойынша практикалық сабақтар мен оқу-өндірістік жұмыстарды жүргізу;

Жабдықтар мен тиісті жабдықтарды сабаққа дайындау;

Материалдық базаны жетілдіру;

Білім алушылардың еңбек қауіпсіздігін сақтауын, озық еңбек әдістерін, заманауи өндіріс техникасы мен технологиясын меңгеруін, жабдықтарға қызмет көрсетуді және пайдалануды, материалдық және энергетикалық ресурстарды ұқыпты жұмсауды қамтамасыз етеді;

Технологиялық құжаттаманы, сызбаларды, эскиздерді, эталондарды дайындау;

Оқу процесінде ғылыми-әдістемелік ұсынымдарды, озық педагогикалық және өндірістік тәжірибені пайдалану;

Білім алушылардың еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария бойынша талаптарды сақтауын бақылайды;

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар жүргізу;

Әдістемелік комиссиялардың, бірлестіктердің жұмысына қатысу;

OUPP дайындауға және өткізуге қатысады;

Арнайы пәндер бойынша зертханалық және практикалық жұмыстарды дайындауға және жүргізуге қатысады;

Практика болмаған кезеңде жөндеу және шаруашылық жұмыстарын орындауға тартылады;

Еңбек міндеттерін келісімдерге, еңбек, ұжымдық шарттарға, жұмыс берушінің актілеріне сәйкес орындауға;

Еңбек тәртібін сақтауға;

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік және жұмыс орнындағы өндірістік санитария бойынша талаптарды сақтауға;

Жұмыс берушінің және қызметкердің мүлкіне ұқыпты қарау

 

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ:

Педагог үшін жалақы белгіленеді Буын В1 сатысы 4 (155734 -187942 мың тг);

Жоғары білімді өндірістік оқыту шебері үшін: Буын В3 саты 4 (124586-148300 мың тг);

Орта арнайы білімі бар өндірістік оқыту шебері үшін Буын В4 саты 4 (117508-132019 мың тг) Азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен белгіленген шекте ұйымдардың қызметкерлері үшін еңбек жағдайлары үшін өтілін және қосымша ақыларын және үстемеақыларын ескере отырып жіктеу.

Қызметкерге жалақы айына кемінде бір рет есепті айдан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірілмей төленеді.

 

ОҚЫТУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ:

тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі, жұмыс стажына талап қойылмайды;

немесе біліктілігі жоғары деңгейі болған жағдайда педагог-шебер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі - 5 жыл; немесе біліктілігі орта және жоғары деңгейлі педагог-модератор үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; педагог-сарапшы үшін - кемінде 3 жыл; зерттеуші педагог кемінде 4 жыл; педагог-шебер үшін - 5 жыл.

 

О/Ө ШЕБЕРІНЕ АРНАЛҒАН БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ:

тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі, жұмыс стажына талап қойылмайды;

немесе біліктілігі жоғары деңгейі болған жағдайда педагог-шебер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі - 5 жыл; немесе біліктілігі орта және жоғары деңгейлі педагог-модератор үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; педагог-сарапшы үшін - кемінде 3 жыл; зерттеуші-педагог кемінде 4 жыл.

 

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ

Конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған соңғы күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде жүргізіледі (29.08-07.09.2023).

 

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

(электрондық немесе қағаз түрінде)

1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (нақты тұрғылықты жерін және байланыс телефондарын көрсете отырып - бар болса);

4) Педагогтардың үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттаманың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № KV ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Мемлекеттік тізілімде тіркелген)

 

7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);

10) ағылшын тілі педагогтары лауазымына орналасуға кандидаттар үшін пән бойынша кемінде 90% шекті деңгейдегі сертификаттау нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордың немесе педагог-сарапшының, немесе педагог-зерттеуші (бар болса) біліктілік санатының болуы туралы куәлік немесе CELTA сертификаты (Certificate in English Language Teaching) Adults.  Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above немесе айелтс (IELTS) - 6,5 балл; немесе тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) - 60 - 65 балл;

11) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруда педагогикалық қызметке кіріскен педагогтар

12) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бос немесе уақытша бос педагог лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы.

13) ұзақтығы кемінде 15 минут, ең аз рұқсаты бар - 720 х 480 өтілі жоқ үміткер үшін бейнепрезентация.

Кандидат бар болған жағдайда оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік жарияланымдар, біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орны басшылығының ұсынымдары) ұсынады.

Құжаттардың біреуінің болмауы кандидатқа құжаттарды қайтаруға негіз болып табылады.

 

 

 

                                                                             28.08.2023

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГА

 

КГКП «Темиртауский высший политехнический колледж» юр.адрес:   г.Темиртау, пр. Республики, дом 26, для справок тел.8(7213)953426,

 e-mail: tem-polit@krg-edu.kz, otdel.kadrov_tjpk@mail.ru

 

НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

  1. Преподаватель по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (язык обучения русс) 1 ед;
  2. Преподаватель по специальности «Токарное дело» и «Технология машиностроения» (язык обучения каз, русс) 1 ед;
  3. Преподаватель по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (язык обучения каз) 1ед;
  4. Преподаватель информатики (язык обучения каз) 1ед;
  5. Преподаватель по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» 3ед;
  6. Преподаватель химии 1 ед;
  7.   Мастер производственного обучения по профилю энергетических дисциплин (Автоматизация и управления) (язык обучения русс) 1ед;
  8. Мастер производственного обучения по профилю технических дисциплин (металлообработка на станках с ЧПУ) (язык обучения каз, русс) 1ед;
  9. Мастер производственного обучения по профилю строительных дисциплин (язык обучения каз, русс) 1ед;

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом преподаваемой дисциплины в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;

Способствует формированию общей культуры личности, выявляет и содействует развитию индивидуальных способностей обучающихся;

Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии;

Обеспечивает получение обучающимися качественных знаний, умений и навыков;

Участвует в разработке и выполнении образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса;

Выполняет требования безопасности и охраны труда при эксплуатации оборудования;

Ведет обязательный перечень документов, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

Развивать у обучающихся жизненные навыки, компетенцию, самостоятельность, творческие способности;

Постоянно совершенствовать своё педагогическое мастерство, интеллектуальный уровень, творческий и общенаучный уровень;

Проводить обучение обучающихся на научно-методическом уровне, организовывать и контролировать их самостоятельную работу;

Не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;

Участвовать в разработке и выполнении образовательных программ, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, отвечать за качество образования обучающихся;

Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;

          Изучать индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся;

          Формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливать их к применению полученных знаний в практической деятельности, обеспечивать качество подготовки выпускников;

          Выполнять требования правил охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии;

          Владеет навыками работы в электронных системах управления обучением и организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям с использованием средств ИКТ;

          Обеспечивает своевременное предоставление документации, обязательной для ведения педагогами организаций технического и профессионального образования;

          Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации;

         

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА П/О:

Составлять учебно-методическую документацию;

Проводить практические занятия и учебно-производственные работы по производственному обучению;

Подготавливать оборудование и соответствующее оснащение к занятиям;

Совершенствовать материальную базу;

Обеспечивать соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства, обслуживание и эксплуатацию оборудования, бережное расходование материальных и энергетических ресурсов;

Принимать меры по своевременному обеспечению учебных мастерских оборудованием и инструментами, материалами, запасными частями и средствами обучения;

Готовить технологическую документацию, чертежи, эскизы, эталоны;

Использовать в учебном процессе научно-методические рекомендации, передовой педагогический и производственный опыт;

Контролировать соблюдение обучающимися требований по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии;

Проводить инструктажи по технике безопасности;

Участвовать в работе методических комиссий, объединений;

Принимать участие в подготовке и проведении ОУПП;

Принимать участие в подготовке и проведении лабораторных и практических работ по специальным предметам;

В период отсутствия практики привлекаться к выполнению ремонтных и хозяйственных работ;

Выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя;

Соблюдать трудовую дисциплину;

Соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии на рабочем месте;

Бережно относиться к имуществу работодателя и работников;

Ведет отчетную документацию по установленной форме.

Владеет навыками работы в электронных системах управления обучением и организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям с использованием средств ИКТ.

Осуществляет своевременное заполнение и актуализацию национальной образовательной базы данных, несет ответственность за достоверность информации. 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

Для педагога: устанавливается заработная плата Звено В1 ступень 4 (от 155734 -187942 тыс тг);

Для мастера производственного обучения с высшим образованием: Звено В3 ступень 4 (от 124586-148300 тыс.тг);

 Для мастера производственного обучения со средне-специальным образованием: Звено В4 ступень 4 (от 117508-132019 тыс.тг) Классификации должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам, с учетом стажа и доплатами и надбавками за условия труда для работников организаций в пределах, установленных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193.

Заработная плата Работнику выплачивается не реже одного раза в месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

высшее и (или) послевузовское образование по соответствующему профилю или техническое и профессиональное, послесреднее образование без предъявления требований к стажу работы;

      или при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальности для педагога-мастера – 5 лет; или при наличии среднего и высшего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора не менее 2 лет; для педагога-эксперта – не менее 3 лет; педагога-исследователя не менее 4 лет; для педагога-мастера -5лет.

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАСТЕРА П/О:

            высшее и (или) послевузовское образование по соответствующему профилю или техническое и профессиональное, послесреднее образование без предъявления требований к стажу работы;

      или при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальности для педагога-мастера – 5 лет; или при наличии среднего и высшего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора не менее 2 лет; для педагога-эксперта – не менее 3 лет; педагога-исследователя не менее 4 лет.

 

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Прием документов на участие в конкурсе производится в течение семи рабочих дней со дня последней даты опубликования объявления о проведении конкурса (с 29.08-07.09.2023).

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

(в электронном или в бумажном виде)

  1. заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

          2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

          3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

          4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

          5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

          6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

          7) справку с психоневрологической организации;

          8) справку с наркологической организации;

          9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

          10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

      11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

      12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

      13) видеопрезентация для кандидата без стажа продолжительностью не менее 15 минут, с минимальным разрешением – 720 x 480.

Кандидат при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых/академических степеней и званий, научных или методических публикациях, квалификационных категорий, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

      Отсутствие одного из документов, является основанием для возврата документов кандидату.

 

 

 

28.08.2023год.

Бізді қалай таба аласыз

8 (7213) 95-34-26
tem-polit@krg-edu.kz
г. Темиртау, пр. Республики 26 Мекен-жайды картада көрсету
https://tvptk.mycollege.kz/